(028) 730.99.168 - (024) 730.99.168
AoHoaViet khuyen mai coupon

No space left on device – running out of Inodes Linux

- Bổng một ngày đẹp trời bạn login vào hệ thống và muốn cài 1 dịch vụ gì đó nhưng cài vẫn không được và như trong tình huống của mình đang sử dụng VPS cài đặt DriectAdmin không login vào được luôn , nên có gắng tìm hiểu xem vấn đề nằm ở đâu vào xem logs hệ thống thì thấy báo "No space left on device " 

- Quay ra lại kiểm tra có thể ở cứng đầy dung lượng không

 

# df -h

- Nhưng ÔI ! dung lượng còn ngon mà mới sủ dụng có 47% , tiếp tục kiểm tra iNODES thế nào

 

# df -i

- Nếu có IUse% ở mức 100% và gần hết, thì số lượng lớn các File nhỏ (có thể là ghi logs quá nhiều) là lý do gây ra lỗi "No space left on device "

- Bây giờ biết nguyên nhân rồi xử lý thôi với dòng lệnh

 

# for i in /*; do echo $i; find $i |wc -l; done

- Với thông tin này mình tìm thấy điều bất thường ngay thư mục "Home" với số dung lượng tăng cao , bây giờ một lần nữa vào thư mục "/home" tìm kiếm xem sao

 

# for i in /home/*; do echo $i; find $i |wc -l; done

- 02 lênh trên sẽ liệt kê các thư mục và số lượng File trong đó. Khi bạn thấy một thư mục có số lượng tệp cao bất thường (hoặc lệnh chỉ treo quá trình tính toán trong một thời gian dài), và cứ truy cập dần vào vào thư nào có chỉ số cao để tìm xóa chúng

- Như thông tin trên thấy "/home/admin" đến 588473 và tìm kiếm thêm lần nữa

 

- Vậy là biết chính xác thử phạm nào đang tốn INODES rồi nhé "/home/admin/Maildir", còn không biết vào clear nó nữa

 

# rm -r /home/admin/Maildir/new/*

 

- Kiểm tra lại thông tin INODES

- Ngon lành IUSe% còn 77% , giờ đây server vẫn có thể chạy bình thường rồi

- Công việc DEBUG khá mất thời gian và công sức,  Debug hệ thống chắc chắn không thể tránh khỏi cho người quản trị hệ thống vì vậy trước sau cũng phải đối mặt với nó cứ từ từ tìm hiểu và tìm kiếm thông tin trên mạng rồi sẽ có kết quả 

- Hy vọng bài viết này Team AHV có thể giúp ai đó giải quyết vấn đề này, xin cám ơn .

 

Tags:

Bài viết liên quan