(028) 730.99.168 - (024) 730.99.168
AoHoaViet khuyen mai coupon

Hướng dẫn nâng ổ cứng Centos trong VMWARE

Hướng dẫn nâng ổ cứng Centos trong VMWARE

Đầu tiên trước khi thực hiện thì chúng ta nên lưu trữ dữ liệu để tránh mất và ảnh hưởng đến dữ liệu đang chạy

Kiểm tra dung lượng ổ cứng trước khi nâng ( ở đây là 20GB hiện tại )  bằng 2 lệnh :     df -h     và    fdisk -l

Sau đó nâng gói dung lượng thêm trong vmware 

Và xác định lại ổ cứng đã thêm ( ở đây là thêm 10GB thành 30GB )    bằng lệnh   :     fdisk -l

Nếu phân vùng ổ cứng thêm là   /dev/sda thì tạo phân vùng mới bằng lệnh :        fdisk /dev/sda

Sau đó bấm n để tạo , chọn p để đánh dấu primary partition và chọn enter 2 lần để mặc định

chọn t để thay đổi partition system ID
chọn mặc định số được yêu cầu  ( ở đây là 4 )
chọn mã hex code : 8e
chọn w để ghi table vào disk và exit

Sau đó khởi động lại VPS để cập nhật thông tin ổ cứng

Kiểm tra lại phân vùng mới được tạo thêm bằng lệnh :   fdisk -l         ( ở đây là  /dev/sda4 )

tạo physical volume trên phân vùng mới tạo  :    pvcreate /dev/sda....    (theo số được yêu cầu , như trên là số 4 )

Tiếp đó ta kiểm tra volume group bằng lệnh :      vgdisplay    ( xem vg name là gì để mở rộng , ở đây là  centos  )
Mở rộng volume group :     vgextend vgname /dev/sda......    ( ở đây vgname là centos ,  sda mới tạo là sda4 )

quét phân vùng mới mở rộng bằng lệnh :   pvscan     ta sẽ thấy phân vùng /dev/sda4  được tạo trong group centos 

xem đường dẫn logical volume bằng lệnh :      lvdisplay      (  xem lv name   hoặc lv path của logical volume root ) 

tiến hành  extend  logical volume bằng lệnh :    lvextend lvpath /dev/sda....    ( ở đây  lvpath là /dev/centos/root  ,   sda là sda4 đã tạo ở trên )

cập nhật phân vùng tăng thêm bằng lệnh  :     xfs_growfs lvpath     ( ở đây  lvpath là /dev/centos/root  )

Cuối cùng kiểm tra lại ổ cứng bằng lệnh  :     df -h         ta thấy ổ cứng đã được tăng thêm 10GB thành 30GB 

Tags:

Bài viết liên quan