(028) 730.99.168 - (024) 730.99.168
AoHoaViet khuyen mai coupon

This Could Be Due To Credssp Encryption Oracle Remediation

Remote Desktop để kết nối vào máy chủ Windows Server 2012 R2 / Windows 8.1 thì máy tính đột nhiên xuất hiện thông báo

"This Could Be Due To Credssp Encryption Oracle Remediation"

An authentication error has occurred.
The function requested is not supported
Remote computer: XXX
This could be due to CredSSP encryption oracle remediation.
For more information, see https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=866660

- Giải pháp cập nhật Security Updates "KB4103725" , chọn Download đúng Hệ điều hành đang sử dụng và cài đặt :


 

 

Tags:

Bài viết liên quan