(028) 730.99.168 - (024) 730.99.168
AoHoaViet khuyen mai coupon

Lỗi folder usage count fileManager Directadmin

Fileanager DA sử dụng cho tất cả các tập tin trong thư mục ở phần quản lý tập tin (File manager), nếu tài khoản Hosting có lưu trữ dung lượng lớn , thì Fileanager DA tải khá lâu do việc tính toán dẫn đến báo lỗi "Your connect has time out"

Khắc phục lỗi folder usage count filemanager

echo "filemanager_du=0" >> /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

Sau đó lưu lại và restart lại service directadmin

#systemctl restart directadmin

Chúc các bạn thành công.

Tags:

Bài viết liên quan