(028) 730.99.168 - (024) 730.99.168
AoHoaViet Cloud VPS

Tìm kiếm Tên Miền

Quản lý DNS : Hổ trợ đầy đủ chức năng quản lý thay đổi record DNS Tên Miền miễn phí. Bảo mật thông tin tên miền, chức năng ẩn danh hoàn toàn thông tin Whois , Khóa tên miền Ngăn chặn việc chuyển đổi trái phép. Hổ trợ (24/7)

check

[[checkExistDomain.msg]]

. Whois
. đ/ năm đầu
đ
Đăng ký

Tên miền giá tốt cho bạn lựa chọn

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365. Nếu bạn cần tư vấn hãy liên hệ chúng tôi ngay

.[[item.fields.domain_ext]]

[[formatPrices(item.fields.register_new_dis_vn)]]
[[formatPrices(item.fields.register_new_vn)]]

Renew: [[formatPrices(item.fields.renew_vn)]]/year


See more Hide more

  • Giá chưa gồm VAT
  • Một số tên miền quốc tế có giá cao hơn mức giá đưa ra ở trên
  • Chuyển Tên miền Việt Nam = Phí chuyển Tên miền (0đ) + Phí duy trì Tên miền 1 năm